Ολικές-Ενωτικές Θεραπείες

Οι Ολικές-Ενωτικές συνεδρίες δέχονται το άτομο ως οντότητα και όχι μόνο ως απλή επικέντρωση σε κάποιο σωματικό- νοητικό-συναισθηματικό θέμα. Με τις ολικές-ενωτικές θεραπείες θεραπεύεται «η ασθένεια της ξεχωριστότητας και της ανθρώπινης μοναξιάς». Όταν η ατομική συνειδητότητα γίνει ομαδική συνειδητότητα, τότε εξελίσσεται σε Χρηστική Συνειδητότητα. Οταν ανοιγόμαστε τότε υπάρχει το “ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ”.

Ολες οι εναλλακτικές θεραπείες και ο Διαλογισμός δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση και θεραπεία. Δεν έχουν σχέση με τον χώρο της θρησκείας.